OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Betalingsmogelijkheden, kostprijs en kortingen

 

 • Inschrijven en betalen
 • Kostprijs
 • Premies
 • Vlaamse opleidingsincentives
 • KMO-portefeuillie
 • Plafonnering

 

INSCHRIJVEN EN BETALEN

Betalen kan op verschillende manieren. 

Schrijf je je online in, dan kom je terecht op een online betaalpagina waar je kan betalen met Visa of Mastercard.
Kom je langs op het secretariaat om je in te schrijven, dan betaal je met Bancontact.

 

KOSTPRIJS

De prijs van de cursussen wordt door de overheid bepaald. Alle info kan je hier vinden.

De overheid voorziet heel wat kortingen of vrijstellingen van inschrijvingsgeld. Deze kortingen zijn niet van toepassing op het lesmateriaal. Hier vind je het overzicht van alle mogelijke kortingen in het volwassenenonderwijs.

 

PREMIES

De premie is alleen van toepassing voor zogenaamde diplomagerichte opleidingen. Dit zijn beroepsgerichte opleidingen die in combinatie met de opleiding Algemeen Aanvullende Vorming, leiden tot een diploma secundair onderwijs. Je kan alle informatie over de voorwaarden vinden via deze link.

Ben je bediende in een ANPCB-bedrijf en volg je, op eigen kosten, een beroepsopleiding buiten de werkuren? 
Cevora betaalt je de inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terug via individuele vormingspremies en dit onder bepaalde voorwaarden. Meer informatie vind je op de website van Cevora.

Als je een cursus volgt in het studiegebied Voeding kan je een premie aanvragen ter waarde van de helft van het inschrijvingsgeld.
Je moet wel voldoen aan enkele voorwaarden.

  • Tewerkgesteld zijn als werknemer in de horecasector PC 302 bij de start van de cursus en op het moment dat de aanvraag wordt ingediend;

  • de aanvraag indienen na het beëindigen van de cursus en voor de start van het nieuwe schooljaar;

  • geslaagd zijn voor de cursus.

 • SUCCES MET JE STUDIES

Je komt in aanmerking voor deze premie indien je een bepaalde opleiding volgt aan een Centrum voor Volwassenenonderwijs en je hebt een arbeids-, vrijwilligers- of stageovereenkomst bij een vzw die behoort tot één van de volgende paritaire comités

  • PC 319.01 of de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingssector (bijzondere jeugdzorg, sector van de zorg voor personen met een handicap, CKG, CIG, algemeen welzijnswerk, …)

  • PC 329 of de Vlaamse socioculturele sector (socioculturele verenigingen, …)

  • PC 331 of de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, …)

Meer informatie, o.a. over de opleidingen die in aanmerking komen, kan je vinden via deze link.

De premie is van toepassing voor de basiscursussen computer, tablet of smartphone; internet en talen, uitsluitend voor S-Plus leden uit West-Vlaanderen en op vertoon van hun lidkaart.

 S-Plus komt voor 20% tussen in het deelnamegeld, met een maximum van 15 euro per persoon, per jaar. Het maximumbedrag van 15 euro kan je eventueel spreiden over verschillende cursussen. 

VLAAMSE OPLEIDINGSINCENTIVES

 Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen? Er zijn verschillende manieren waarop je daarbij steun kunt krijgen van de Vlaamse overheid.  

   1. Opleidingscheques

   2. Vlaams opleidingsverlof

   3. Vlaams opleidingskrediet

 

KMO-PORTEFEUILLE

De opleidingen van het CVO komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO- portefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Het erkenningsnummer van ons CVO is DV.O102750.

 

PLAFONNERING

Een cursist betaalt een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding. Een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus. De startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt. De einddatum van de module heeft hierbij geen belang. 

Wanneer de cursist tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro.

De plafonnering per semester is overdraagbaar naar een ander centrum.

Het maximumplafond kan niet toegekend worden indien de cursist een verhoogd inschrijvingsgeld moet betalen als gevolg van het meer dan driemaal inschrijven in eenzelfde module binnen een periode van zes cursusjaren. Een cursist moet dus bij een vierde inschrijving voor dezelfde module (binnen een periode van zes schooljaren) het verhoogde bedrag aan inschrijvingsgeld altijd betalen en dit volledige inschrijvingsgeld wordt niet meegenomen in het plafond.

De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per semester per opleiding wordt bij de cursist gelegd. De cursist moet aantonen welk bedrag aan inschrijvingsgeld hij reeds betaald heeft voor een bepaalde opleiding. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs is daarentegen gehouden bij betaling van het inschrijvingsgeld steeds een betalingsbewijs aan de cursist te overhandigen.