OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Cookiebeleid van CVO Scala

CVO Scala met maatschappelijke zetel te Hugo Verrieststraat 68 - 8800 Roeselare is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hieronder vermelde adres of op het e-mailadres web@cvoscala.be.

CVO Scala vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar CVO Scala -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. CVO Scala wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op CVO Scala -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst CVO Scala u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. CVO Scala wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar online diensten zoveel mogelijk waarborgen. CVO Scala heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “CVO Scala-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die CVO Scala aanbiedt en die toegang geven tot CVO Scala content.

CVO Scala kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante CVO Scala-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie. 

Hoe kan u het gebruik van cookies op CVO Scala-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen ermisschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookie die CVO Scala op zijn website gebruikt. 

Gebruikte cookies

Naam Geldigheid Doel
_ga 2 jaar Gebruikers onderscheiden
_gat 1 minuut De aanvraagsnelheid beheren
_gac 90 dagen Campagne gerelateerde informatie voor de gebruiker