OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Binnenschrijnwerker

Binnenschrijnwerker omvat de modules Vervaardiging trappen, Vervaardiging binnendeuren, Vervaardiging omkastingen, Plaatsing trappen, Plaatsing binnendeuren, Plaatsing omkastingen, Plaatsing wanden en plafonds en Plaatsing houten vloerbekleding.

Vervaardiging trappen (120 lestijden)

Je leert hoe je op de werf alle maten moet opnemen om daarna een eenvoudige rechte steektrap te maken. Je verwerft de technieken om de trappen te berekenen (hellingsgraad, hoogte, breedte, optrede, aantrede, sprong, enzovoort) en deze daarna met behulp van machinale bewerkingen uit te voeren om alles mooi te laten passen.

Vervaardiging binnendeuren (60 lestijden)

Je leert vaardigheden zoals planlezen, zelfstandig opmetingen uitvoeren, de draairichting bepalen, materiaalhoeveelheden berekenen, grondstoffen voorbereiden, verschillende stijlen van binnendeuren vervaardigen, deuromkastingen vervaardigen, verschillende types binnendeuren afhangen (plaatsen van scharnieren en slot) en de plaatsing voorbereiden.

Veiligheid en welzijn in functie van deze activiteiten zijn mee verwerkt in deze module.

Vervaardiging omkastingen (40 lestijden)

Je leert, met aandacht voor het welzijn en de veiligheid van jezelf en derden, omkastingen voor verwarmingselementen, rolluiken en andere te bekleden delen vervaardigen. Ook leer je hoe je soorten materialen moet verwerken en grondstoffen moet beheren.

Plaatsing trappen (40 lestijden)

Je leert hoe je een trap monteert en op de werf plaatst met aandacht voor de veiligheidsvoorschriften en ergonomie. Daarnaast leer je sluitstukken aanbrengen.

Plaatsing binnendeuren (40 lestijden)

Je leert de situatie/werf beoordelen, de deur in de opening uitrichten, de speling opvullen, het kader verankeren, de omlijstingen plaatsen, de scharnieren en het slot afregelen, de eindcontrole en oplevering verzorgen.

Plaatsing omkastingen (20 lestijden)

Je leert omkastingen plaatsen zoals lambriseringen, gordijnkasten, omkastingen voor verwarmingselementen … . Je leert de situatie beoordelen, de ondergrond voorbereiden, maten bepalen en uitzetten, bevestigingsmiddelen kiezen in functie van de ondergrond, op correcte wijze materialen bevestigen aan de muren, werkzaamheden afwerken, de eindcontrole en oplevering verzorgen.

Plaatsing wanden en plafonds (60 lestijden)

Je leert de basisvaardigheden om verschillende wand- en plafondsystemen (hout gipskarton …) zelfstandig op te meten, te berekenen, te vervaardigen, te plaatsen en te herstellen , meestal volgens plan en bestek.

Plaatsing houten vloerbekleding (60 lestijden)

Je leert de ondergrond analyseren, zelfstandig opmeten, hoeveelheden berekenen en verschillende houten vloerbedekkingen vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen. Meestal gebeurt dit volgens plan en bestek.

Inschrijvingen

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van alle lesmomenten Binnenschrijnwerker waarvoor je je online kan inschrijven.

Bekijk het aanbod en schrijf je in.

 

 

Prijs

INSCHRIJVINGSGELD

Vervaardiging trappen
Standaard: € 180

Gedeeltelijke vrijstelling: € 36
Volledige vrijstelling: € 0

Vervaardiging binnendeuren
Standaard: € 90

Gedeeltelijke vrijstelling: € 18
Volledige vrijstelling: € 0

Vervaardiging omkastingen
Standaard: € 60
Gedeeltelijke vrijstelling: € 12
Volledige vrijstelling: € 0

Plaatsing trappen
Standaard: € 60
Gedeeltelijke vrijstelling: € 12
Volledige vrijstelling: € 0

Plaatsing binnendeuren
Standaard: € 60
Gedeeltelijke vrijstelling: € 12
Volledige vrijstelling: € 0

Plaatsing omkastingen
Standaard: € 30
Gedeeltelijke vrijstelling: € 6
Volledige vrijstelling: € 0

Plaatsing wanden en plafonds
Standaard: € 90
Gedeeltelijke vrijstelling: € 18
Volledige vrijstelling: € 0

Plaatsing houten vloerbekleding
Standaard: € 90
Gedeeltelijke vrijstelling: € 18
Volledige vrijstelling: € 0

LESMATERIAAL

Vervaardiging trappen
Verplicht lesmateriaal: € 38

Vervaardiging binnendeuren
Verplicht lesmateriaal: € 38

Vervaardiging omkastingen
Verplicht lesmateriaal: € 38

Plaatsing trappen
Verplicht lesmateriaal: € 13

Plaatsing binnendeuren
Verplicht lesmateriaal: € 13

Plaatsing omkastingen
Verplicht lesmateriaal: € 13

Plaatsing wanden en plafonds
Verplicht lesmateriaal: € 13

Plaatsing houten vloerbekleding
Verplicht lesmateriaal: € 13

Bij je online inschrijving wordt er geen rekening gehouden met eventuele verminderingen op het inschrijvingsgeld en betaal je automatisch het volledige bedrag. Heb je recht op een vermindering? Noteer dit in een opmerking bij het afronden van je inschrijving.

We contacteren je bij de verwerking van je inschrijving en zorgen zo snel mogelijk voor een gedeeltelijke terugbetaling.

 

Info

Denk je dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld? Wil je weten of deze module in aanmerking komt voor VOV (Vlaams opleidingsverlof) of opleidingscheques? Surf dan naar deze website van de overheid: onderwijs.vlaanderen.be/nl/kosten-financiering-en-betaald-educatief-verlof.

Bij twijfel helpen onze administratief medewerkers je graag.

 

Voorkennis

Om in te stappen in Binnenschrijnwerker heb je een deelcertificaat van de modules Machinale houtbewerking en Werkvoorbereiding houtbewerking nodig.

Structuurschema Binnenschrijnwerker