OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

De islam in 7 ontmoetingen

 

De islam is de godsdienst die het snelst groeit in Europa. De nieuwe religieuze woorden in de laatste dikke Van Dale komen twee keer zo vaak uit de islam als uit het christendom. De islam laat zich horen in ethische kwesties. Mondige jongeren citeren ons verzen uit de late oudheid, uit de Koran. Journalisten spreken op een nieuwe manier over religie. De ondertoon suggereert dat godsdienst als fenomeen niet spontaan zal verdwijnen. De islam boomt en dat roept vragen op. Wil jij de islam beter begrijpen?

 

Op dinsdagnamiddag nodigt arabist en  auteur Peter Derie je uit op 7 onderbouwde bijeenkomsten, wetenschappelijk, onafhankelijk, weldoordacht, zonder taboes.

Programma:

1. Geloven in de openbaring: Koran (inhoud en geschiedenis)

2. Willen leven als Mohammed (hadith, biografieën van Mohammed)

3. De goede handeling verrichten (soenna, sharia, recht)

4. Richtingen in de islam (soennisme, sjiisme, alawieten, mystiek)

5. De rituele daden

6. Geloven in het leven na de dood (begraven, hiernamaals, eindtijd)

7. Salafisme, jihadisme, fundamentalisme

Inschrijvingen

 

 

Prijs

 

Info

 

Voorkennis

 

Verwante opleidingen

Verwante opleidingen