OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Geletterheidsmodules: Studievaardigheden

In deze korte modules wordt ingezet op spreken, luisteren, lezen en schrijven in educatief perspectief. Ze maken deel uit van de opleiding Nederlands ter voorbereiding op hoger onderwijs (Academisch Nederlands), maar richten zich uitdrukkelijk ook op moedertaalsprekers die aan hogeschool of universiteit willen studeren. We gaan dieper in op enkele vaardigheden die onontbeerlijk zijn in het hoger onderwijs: Hoe schrijf je een goede samenvatting? Hoe geef je een mondelinge uiteenzetting?

De modules worden drie keer per jaar ingericht. Trajecten op maat zijn mogelijk (meer info via nederlands@cvo3hofsteden.org)

Inschrijvingen

 

 

Prijs

 

Info

 

Voorkennis