OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Goudbewerking

In deze module leer je een juweel ontwerpen en uitvoeren in goud. Je bevestigt ook een bewegend onderdeel aan een werkstuk, zoals een scharnier in een armband die uit twee stukken bestaat, de speld van een broche ... 
Bij de vormgeving houd je rekening met het combineren van verschillende kleuren goud. We leren over de specifieke eigenschappen van verschillende goudlegeringen: hun smeltpunt, soortelijk gewicht, verschillende wijze van gloeien en schrikken ... . Op die manier gebruiken we de verschillende kleuren goud op een verantwoorde wijze.

Qua gereedschap hoef je niets extra aan te kopen. De kosten zitten in deze module uiteraard wel in de aankoop van goud. Meer info volgt hierover in de les. Geen nood, we gaan niet alle werkstukken in goud realiseren, dat zou een beetje onrealistisch zijn.


Inschrijvingen

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van alle lesmomenten Vervormen waarvoor je je online kan inschrijven. 

Bekijk het aanbod en schrijf je in.

 

 

Prijs

INSCHRIJVINGSGELD
Standaard: € 120
Gedeeltelijke vrijstelling: € 24
Volledige vrijstelling: € 0

LESMATERIAAL
Cursusmateriaal + verbruiksgoederen: € 40 (verplichte kost)

Bij het online inschrijven wordt er geen rekening gehouden met eventuele verminderingen op het inschrijvingsgeld en betaal je automatisch het volledige bedrag. Heb je recht op een vermindering? Noteer dit in een opmerking bij het afronden van je inschrijving.
We contacteren je bij het verwerken van je inschrijving en zorgen zo snel mogelijk voor een gedeeltelijke terugbetaling.

 

Info

De lessen gaan om de twee weken door.

Denk je dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld? Wil je weten of deze module in aanmerking komt voor VOV (Vlaams opleidingsverlof) of opleidingscheques? Surf dan naar deze website van de overheid: onderwijs.vlaanderen.be/nl/kosten-financiering-en-betaald-educatief-verlof

Bij twijfel helpen onze administratief medewerkers je graag.

 

Voorkennis

Om in te stappen in de module Goudbewerking heb je een deelcertificaat van de modules Basistechnieken goudsmeden, Solderen goudsmeden, Zettingen en Vervormen nodig.

Heb je geen deelcertificaat van de modules Basistechnieken goudsmeden, Solderen goudsmeden, Zettingen en Vervormen?
Aan de hand van een niveautest kan je worden vrijgesteld van deze modules. Registreer je via deze link voor de niveautest.

Aan de hand van het structuurschema hieronder kan je nagaan in welke modules je kan instappen zonder voorkennis.

Alle modules zonder pijl aan de rechterkant zijn instapvrij.

Zie je aan de rechterkant van een module een pijl? Dan moet je eerst de module links ervan volgen.