OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Kennismaken met en Werken in de gezinsopvang

Welke modules?

Starters die de nodige kwalificaties hebben, volgen de module De Kinderopvang en ik, een module van 20 lestijden (voorheen de module ‘Kennismaken met de gezinsopvang’). 

Starters die niet de nodige kwalificaties hebben, volgen de module De kinderopvang en ik - verlengd van 40 lestijden (voorheen de module ‘Kennismaken met en Werken in de gezinsopvang’) waarin onder andere veiligheidsaspecten en EHBO aan bod komen. 

Wat zijn de startmomenten van de opleiding?

Instappen kan telkens in november en in maart.

Waar vinden de lessen plaats?

Brugge: Manitobalaan 48, Sint-Andries

Diploma - Certificaat?

Met het deelcertificaat van De Kinderopvang en ik (voorheen  ‘Kennismaken met de gezinsopvang’, 20 lestijden) en de nodige vooropleiding kan je aan de slag in de gezinsopvang.

Na het volgen van de module De Kinderopvang en ik - verlengd (voorheen ‘Kennismaken met en Werken in de Gezinsopvang’, 40 lestijden) behaal je ook het attest Levensreddend handelen.

Opmerking: wie na 1 april 2024  in de gezinsopvang wil werken en nog niet de juiste kwalificatie (een vroeger behaald pedagogisch diploma) heeft, zal toch nog de volledige opleiding Kinderbegeleider baby’s en peuters moeten volgen om aan het werk te kunnen blijven. Wie instapt in ons traject Kinderbegeleider baby’s en peuters, kan vrijstellingen aanvragen op basis van EVC (Erkennen van Verworven Competenties).

Inschrijvingen

Je kan je niet via de website inschrijven. We helpen je graag op een van onze secretariaten. 

Contacteer personenzorg@cvoscala.be voor meer info.

 

 

Prijs

INSCHRIJVINGSGELD

Standaard: €30 (20 lestijden)  - € 60 (40 lestijden)

Gedeeltelijke vrijstelling: € 6  (20 lestijden) - € 12 (40 lestijden)

Volledige vrijstelling: € 0 

 

LESMATERIAAL

Verplicht lesmateriaal: € 10 (20 lestijden)  - € 17,50 (40 lestijden)


 

Info

Denk je dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld? Wil je weten of deze module in aanmerking komt voor VOV (Vlaams opleidingsverlof) of opleidingscheques? Surf dan naar deze website van de overheid: onderwijs.vlaanderen.be/nl/kosten-financiering-en-betaald-educatief-verlof.

 

Bij twijfel helpen onze administratief medewerkers je graag.


 

Voorkennis

Voor deze cursus heb je geen voorkennis nodig.

Is Nederlands niet je moedertaal? Bij voorkeur heb je een deelcertificaat NT2 2.4 behaald.