OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Lasser-Monteerder basis: elektriciteit - metaal - lassen

Basis elektriciteit

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

De cursist leer o.a.:

 • elektrische grootheden en hun onderlinge verbanden
 • lezen van eenvoudige bedradingschema
 • elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren
 • elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren
 • eenvoudige fouten opsporen en verhelpen

Basis metaal

Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap. Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de veiligheid en het milieu.

 • werkmethodes opstellen en volgen (technische tekeningen gebruiken, werkstukken visueel controleren, metingen uitvoeren)
 • constructies demonteren en monteren (genormaliseerde bevestigings- en borgingsmiddelen gebruiken, mechanismen en technieken, gereedschap kiezen)
 • handmatige bewerkingen uitvoeren (dunne platen snijden en zagen, werkstukken ontbramen, bijvijlen en plooien, schroefdraad tappen en snijden)
 • machines bedienen (snijgereedschap kiezen, boren)

Basis lassen

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Basis lassen omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocé

De cursist leer o.a.:

 • werkmethodes opstellen en volgen (technische tekeningen en eenvoudige lasverbindingen lezen, werkstukken traceren, lasprocédé
 • plaatmateriaal onderhands m.b.v. gassmeltlassen verbinden
 • plaatmateriaal onderhands m.b.v. BMBE lassen verbinden
 • plaatmateriaal onderhands in ferrometaal m.b.v. MIG/MAG-lassen verbinden
 • metalen onderdelen m.b.v. hardsolderen verbinden

Benodigdheden:

Naast kledij moeten de cursisten zelf een laskap en lashandschoenen voorzien.

Inschrijvingen

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van alle lesmomenten Lasser-Monteerder basis: elektriciteit - metaal - lassen waarvoor je je online kan inschrijven.

Bekijk het aanbod en schrijf je in.

 

 

Prijs

INSCHRIJVINGSGELD
Standaard: € 180
Gedeeltelijke vrijstelling: € 36
Volledige vrijstelling: € 0

LESMATERIAAL

Verplicht € 78

 

Info

Denk je dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld? Wil je weten of deze module in aanmerking komt voor VOV (Vlaams opleidingsverlof) of opleidingscheques? Surf dan naar deze website van de overheid: onderwijs.vlaanderen.be/nl/kosten-financiering-en-betaald-educatief-verlof

Bij twijfel helpen onze administratief medewerkers je graag.

 

Voorkennis

Voor deze cursus heb je geen voorkennis nodig.
Je hoeft geen vrijstellingsproef af te leggen.

 

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld

Kom je in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld? Kijk dit even na op de website van de Vlaamse overheid.

Opleidingscheques

Deze module kan betaald worden met opleidingscheques. Op de website van de VDAB vind je volgende informatie:

 • Wie komt er in aanmerking voor opleidingscheques
 • Hoe bestel je opleidingscheques
 • Voorwaarden

Educatief verlof

Voor deze module kan je educatief verlof aanvragen. Op de website Werk.be van de Vlaamse overheid vind je alle informatie betreffende het aanvragen van educatief verlof.