OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Nautische wiskunde

In deze module worden de wiskundige basiscompetenties aangereikt die in andere modules van deze opleiding worden aangewend.

De cursist leert:

 • het begrip schaalgrootte verklaren
 • tussen diverse maatstelsels omrekenen.
 • berekeningen met logaritmen uitvoeren
 • wiskundige tabellen aflezen, interpoleren en beoordelen
 • de regels van de vlakke driehoeksmeetkunde toepassen
 • rekenen met graden en radialen
 • de basisbeginselen van differentialen en integralen toepassen
 • berekeningen met vectoren uitvoeren
 • grafische voorstellingen interpreteren
 • de regels van de boldriehoeksmeetkunde toepassen
 • oppervlakten en inhouden van lichamen berekenen
 • met cartesiaanse en polaire assenstelsels werken

Inschrijvingen

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van alle lesmomenten Nautische Wiskunde waarvoor je je online kan inschrijven.

Bekijk het aanbod en schrijf je in.

 

 

Prijs

INSCHRIJVINGSGELD
Standaard: € 90
Gedeeltelijke vrijstelling: € 18
Volledige vrijstelling: € 0

LESMATERIAAL
Verplicht € 8


 

Info

Denk je dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld? Wil je weten of deze module in aanmerking komt voor VOV (Vlaams opleidingsverlof) of opleidingscheques? Surf dan naar deze website van de overheid: onderwijs.vlaanderen.be/nl/kosten-financiering-en-betaald-educatief-verlof

Bij twijfel helpen onze administratief medewerkers je graag.

 

Voorkennis

Voor deze cursus heb je geen voorkennis nodig.
Je hoeft geen vrijstellingsproef af te leggen.