OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Raspberry Pi programmeren met Python 2 (Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten)

In het eerste deel heb je de mogelijkheden van de Raspberry Pi, het besturingssysteem Linux en Python leren kennen.

In dit deel, maken we eerst samen nog een aantal projecten van complexere aard die de basis vormen voor alle toekomstige projecten. Hierna heb je de nodig kennis en vaardigheden om een eigen project te realiseren.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • uitgebreide projecten realiseren;
  • ervoor zorgen dat een project toegankelijk is op smartphone, tablet of pc;
  • meetwaarden loggen en in tabellen of grafieken weergeven;
  • fouten of problemen opsporen en verhelpen;
  • Raspbian up-to-date houden;
  • gegevens veilig houden;
  • een eigen project plannen;
  • hardware en software bepalen om het project te realiseren;
  • het project uitwerken en structureren;
  • je project realiseren.

Inschrijvingen

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van alle lesmomenten Raspberry Pi programmeren met Python 2 waarvoor je je online kan inschrijven.

Bekijk het aanbod en schrijf je in.

 

 

Prijs

INSCHRIJVINGSGELD

Standaard: € 90
Gedeeltelijke vrijstelling: € 18
Volledige vrijstelling: € 0

LESMATERIAAL

Verplicht lesmateriaal: € 3

Bij je online inschrijving wordt er geen rekening gehouden met eventuele verminderingen op het inschrijvingsgeld en betaal je automatisch het volledige bedrag. Heb je recht op een vermindering? Noteer dit in een opmerking bij het afronden van je inschrijving.

We contacteren je bij de verwerking van je inschrijving en zorgen zo snel mogelijk voor een gedeeltelijke terugbetaling.

 

Info

Denk je dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld? Wil je weten of deze module in aanmerking komt voor VOV (Vlaams opleidingsverlof) of opleidingscheques? Surf dan naar deze website van de overheid: onderwijs.vlaanderen.be/nl/kosten-financiering-en-betaald-educatief-verlof.

Bij twijfel helpen onze administratief medewerkers je graag.

 

Voorkennis

Om in te stappen in Raspberry Pi programmeren met Python 2 (Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten) heb je een deelcertificaat van de modules Aan de slag met ICT, E-communicatie, internet en online diensten en Raspberry Pi programmeren met Python 1 (Start to program) nodig.

Als je slaagt voor een vrijstellingsproef, kan je hiervoor een vrijstelling krijgen.