OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Scheepsveiligheid

In deze module maakt de cursist kennis met de verschillende aspecten van scheepsveiligheid. De cursist wordt voorbereid om, naast zijn taken als officier inzake navigatie, ook in te staan voor het onderhoud van het schip, de ladingbehandeling en de veiligheid van het schip. Hierin vervat zitten de aspecten brandbestrijding, reddingsmiddelen, preventie en organisatie en training.

De cursist leert:

 • overleven op zee, in geval van het verlaten van het schip.
 • het risico op brand minimaliseren en het handhaven van de staat van paraatheid om te reageren op noodsituaties door brand.
 • brand bestrijden en blussen.
 • onmiddellijk actie ondernemen bij het tegenkomen van een ongeval of andere medische noodsituatie.
 • voldoen aan de noodprocedure.
 • veilige werkmethoden in acht nemen.
 • de leiding nemen van een reddingsvaartuig of reddingsboot tijdens of na het te water laten.
 • de motor van het reddingsvaartuig bedienen.
 • omgaan met de overlevenden en het beheer van het reddingsvaartuig na het verlaten van het schip.
 • volgmiddelen gebruiken met inbegrip van communicatie, signaleringsapparaten en vuurwerk.
 • brand aan boord voorkomen, beheersen en bestrijden.
 • reddingsmiddelen bedienen.
 • bijdragen tot de veiligheid van personeel en schip.
 • het noodmateriaal bedienen en de noodprocedures toepassen.
 • gezondheids- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen toepassen.
 • reddingsvaartuig en hulpverleningsboten bedienen.
 • reageren op noodsituaties.

Inschrijvingen

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van alle lesmomenten Scheepsveiligheid waarvoor je je online kan inschrijven.

Bekijk het aanbod en schrijf je in.

 

 

Prijs

INSCHRIJVINGSGELD
Standaard: € 60
Gedeeltelijke vrijstelling: € 12
Volledige vrijstelling: € 0

LESMATERIAAL

Verplicht € 8


 

Info

Denk je dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld? Wil je weten of deze module in aanmerking komt voor VOV (Vlaams opleidingsverlof) of opleidingscheques? Surf dan naar deze website van de overheid: onderwijs.vlaanderen.be/nl/kosten-financiering-en-betaald-educatief-verlof

Bij twijfel helpen onze administratief medewerkers je graag.

 

Voorkennis

Voor deze cursus heb je geen voorkennis nodig.
Je hoeft geen vrijstellingsproef af te leggen.