OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Spaans 3 opfriscursus

De cursus Spaans opfris niveau 3 richt zich tot cursisten die al minstens – recent of in het verleden - 2 jaar Spaans gevolgd hebben en graag eens de basisgrammatica en –woordenschat van niveau 1, 2, 3 in één jaartje willen herhalen. De cursus kan allerlei thema’s omvatten, zeer praktisch gericht zoals vervoer regelen, problemen bij logement aankaarten, officiële papieren regelen, maar kunnen ook culturele aspecten van de Spaanstalige wereld belichten. Ook is er altijd ruimte om de actualiteit in de klas binnen te brengen en daarmee aan de slag te gaan.

De hoofdstukken uit de cursus zijn opgebouwd volgens een vast stramien met vele grammatica- en woordenschatoefeningen die eventueel thuis kunnen worden voorbereid, zodat er in de klas maximaal kan worden gewerkt rond de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken waarin de geziene grammatica en woordenschat dan dient te worden aangewend.

Inschrijvingen

Heb je interesse in onze cursus in regio Brugge?

Op https://www.cvoaltus.be/nl/opleidingen/18/talen vind je het aanbod en kan je je online inschrijven.

Bekijk het aanbod en schrijf je in.

 

 

Prijs

INSCHRIJVINGSGELD
Standaard: €180
Gedeeltelijke vrijstelling: €36
Volledige vrijstelling: €0

LESMATERIAAL regio Brugge - Heist

Syllabus: €9

 

Info

Denk je dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld? Wil je weten of deze module in aanmerking komt voor VOV (Vlaams opleidingsverlof) of opleidingscheques? Surf dan naar deze website van de overheid: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/kosten-financiering-en-betaald-educatief-verlof

Bij twijfel helpen onze administratief medewerkers je graag.

 

Voorkennis

Om in te stappen in Spaans 3 heb je een certificaat van Spaans Richtgraad 1 nodig.
Heb je geen certificaat van Spaans Richtgraad 1?
Aan de hand van een niveautest kan je hiervan worden vrijgesteld.

De officiële naam van deze module is Threshold 1 of 2.1.
In het Europees referentiekader is dit niveau B1-.


 

 

 

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld

Kom je in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld? Kijk dit even na op de website van de Vlaamse Overheid.

Opleidingscheques

Deze module kan niet langer betaald worden met opleidingscheques.

Op de website van de VDAB vind je volgende informatie:

  • Wie komt er in aanmerking voor opleidingscheques?

  • Hoe bestel je opleidingscheques?

  • Voorwaarden

Vlaam opleidingsverlof (voorheen Educatief verlof)

Voor deze module kan je enkel nog Vlaams opleidingsverlof aanvragen indien je in 2018-19 al cursist Spaans was met educatief verlof. In dat geval kan je verder van deze incentive genieten tot en met 31 december 2021. Op de website Werk.be van de Vlaamse overheid vind je alle informatie betreffende het aanvragen van Vlaams opleidingsverlof.