OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Spaans 5 opfriscursus

De cursus Spaans opfris niveau 5 richt zich tot cursisten die al minstens – recent of in het verleden - de eerste 4 niveaus Spaans gevolgd hebben en graag eens de basisgrammatica en –woordenschat van de voorgaande niveaus in één jaartje willen herhalen om dan voorbereid te kunnen doorstromen naar het volgende niveau.

De cursus kan allerlei thema’s omvatten die jaarlijks worden aangepast op basis van de tijdsgeest en behoeftes van de maatschappij. Ook is er altijd ruimte om de actualiteit in de klas binnen te brengen en daarmee aan de slag te gaan.

De bedoeling is om de belangrijkste grammaticale items nog eens op een rijtje te zetten en aan de hand van schriftelijke en vooral mondelinge oefeningen alles goed onder de knie te krijgen. Uiteraard komen alle vaardigheden aan bod en gaan we ook goed oefenen op luisteren en begrijpen, schrijven en spreken.
Voor de schrijfoefeningen werken we vooral met praktische opdrachten uit het dagelijks leven zoals een mail opstellen met een vraag naar info of een berichtje vanuit je vakantieadres naar je Spaanse vrienden.
De spreekoefeningen kunnen heel ruim gaan van onderwerpen die direct met het thema uit de hoofdstukken te maken hebben tot onderwerpen aangebracht door de cursist zelf of thema’s uit de actualiteit. We proberen ook gastsprekers uit Spaanssprekende landen uit te nodigen om de luister-en spreekervaring authentieker te maken. We maken gebruik van verschillende soorten luisterfragmenten zoals gesprekken, interviews, publiciteit, nieuwsitems. Het begrijpend lezen komt zeker ook aan bod als basis voor een klasgesprek bijvoorbeeld.

Inschrijvingen

Heb je interesse in onze cursus in regio Brugge?

Op https://www.cvoaltus.be/nl/opleidingen/18/talen vind je het aanbod en kan je je online inschrijven.

Bekijk het aanbod en schrijf je in.

 

 

Prijs

INSCHRIJVINGSGELD
Standaard: €180
Gedeeltelijke vrijstelling: €36
Volledige vrijstelling: €0

LESMATERIAAL regio Brugge - Heist

Syllabus: €9

 

Info

Denk je dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld? Wil je weten of deze module in aanmerking komt voor VOV (Vlaams opleidingsverlof) of opleidingscheques? Surf dan naar deze website van de overheid: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/kosten-financiering-en-betaald-educatief-verlof

Bij twijfel helpen onze administratief medewerkers je graag.

 

Voorkennis

Om in te stappen in Spaans 3 heb je een certificaat van Spaans Richtgraad 1 nodig.
Heb je geen certificaat van Spaans Richtgraad 1?
Aan de hand van een niveautest kan je hiervan worden vrijgesteld.

De officiële naam van deze module is Threshold 1 of 2.1.
In het Europees referentiekader is dit niveau B1-.

 


 

 

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld

Kom je in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld? Kijk dit even na op de website van de Vlaamse Overheid.

Opleidingscheques

Deze module kan niet langer betaald worden met opleidingscheques.

Op de website van de VDAB vind je volgende informatie:

  • Wie komt er in aanmerking voor opleidingscheques?

  • Hoe bestel je opleidingscheques?

  • Voorwaarden

Vlaam opleidingsverlof (voorheen Educatief verlof)

Voor deze module kan je enkel nog Vlaams opleidingsverlof aanvragen indien je in 2018-19 al cursist Spaans was met educatief verlof. In dat geval kan je verder van deze incentive genieten tot en met 31 december 2021. Op de website Werk.be van de Vlaamse overheid vind je alle informatie betreffende het aanvragen van Vlaams opleidingsverlof.