OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Spaans 5 opfriscursus gevorderden

In deze cursus richten we ons tot cursisten die minstens TH 2 (niveau 4) achter de rug hebben en die zich willen focussen op het luisteren en het spreken in combinatie met het opfrissen van bepaalde lexicale of grammaticale onderwerpen.

Op dit niveau werken we niet met een traditionele cursus die uit een aantal hoofdstukken bestaat zoals in de voorgaande modules. We werken met thema’s die om de twee à drie weken wisselen. We gebruiken die thema’s om bepaalde woordenschat te herhalen of aan te leren. Daarnaast gaan we dieper op het onderwerp in aan de hand van luisterfragmenten en spreekoefeningen. De thema’s die aan bod kunnen komen, zijn heel ruim. Zoals bijvoorbeeld : maatschappij, vrije tijd, reizen, cultuur, natuur, samenlevingsproblematiek, gezondheid, economie, ecologie, technologie, actualiteit…..

De luisterfragmenten bestaan uit gesprekken, interviews, reportages, nieuwsfragmenten en radioprogramma’s. We proberen ook gastsprekers uit Spaanssprekende landen uit te nodigen om de beleving van de luister- en spreekvaardigheid nog authentieker te maken.

Luisteren en spreken vormen de hoofdmoot. Om de spreekvaardigheid te oefenen, gebruiken we verschillende methodes zoals : rollenspel, meningen geven, gesprekjes in kleinere of grotere groep, persoonlijke presentatie over een onderwerp dat de cursist zelf aanbrengt of een debat over een ruimer actueel onderwerp.

De module heet Opfris. Dit wil zeggen dat we ter ondersteuning bepaalde lexicale of grammaticale onderwerpen herhalen. Dit zal vooral georganiseerd worden in samenspraak met de cursist. We bekijken eerst wat nodig moet herhaald worden en we oefenen dan het onderwerp in op een interactieve manier door middel van een bespreking, een rollenspel, een klasgesprek. Ook begrijpend lezen en schrijven komen aan bod maar eerder functioneel. We lezen bijvoorbeeld een krantenartikel als basis voor een herhaling of het aanleren van nieuwe woordenschat om dan over te gaan tot een spreekoefening over het onderwerp van het artikel.

Inschrijvingen

Heb je interesse in onze cursus in regio Brugge?

Op https://www.cvoaltus.be/nl/opleidingen/18/talen vind je het aanbod en kan je je online inschrijven.

Heb je interesse in onze cursus in onze andere regio's?

Klik op onderstaande knop voor een overzicht van alle lesmomenten Spaans waarvoor je je online kan inschrijven.

Bekijk het aanbod en schrijf je in.

 

 

Prijs

INSCHRIJVINGSGELD
Standaard: €180
Gedeeltelijke vrijstelling: €36
Volledige vrijstelling: €0

LESMATERIAAL regio Brugge - Heist

Syllabus: €9

 

Info

Denk je dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld? Wil je weten of deze module in aanmerking komt voor VOV (Vlaams opleidingsverlof) of opleidingscheques? Surf dan naar deze website van de overheid: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/kosten-financiering-en-betaald-educatief-verlof

Bij twijfel helpen onze administratief medewerkers je graag.

 

Voorkennis

Om in te stappen in Spaans 5 heb je een certificaat van Spaans 4 nodig.
Heb je geen certificaat van Spaans 4?
Aan de hand van een niveautest kan je hiervan worden vrijgesteld.

De officiële naam van deze module is Threshold 3 of 2.3.
In het Europees referentiekader is dit niveau B1+.

 


 

 

Volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld

Kom je in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld? Kijk dit even na op de website van de Vlaamse Overheid.

Opleidingscheques

Deze module kan niet langer betaald worden met opleidingscheques.

Op de website van de VDAB vind je volgende informatie:

  • Wie komt er in aanmerking voor opleidingscheques?

  • Hoe bestel je opleidingscheques?

  • Voorwaarden

Vlaam opleidingsverlof (voorheen Educatief verlof)

Voor deze module kan je enkel nog Vlaams opleidingsverlof aanvragen indien je in 2018-19 al cursist Spaans was met educatief verlof. In dat geval kan je verder van deze incentive genieten tot en met 31 december 2021. Op de website Werk.be van de Vlaamse overheid vind je alle informatie betreffende het aanvragen van Vlaams opleidingsverlof.