OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

NT2 missie en visie

Wie zijn wij?

CVO Scala geeft je de kans om Nederlands te leren in een stimulerende en uitdagende omgeving. Op verschillende locaties bieden wij een uitgebreid en divers cursusaanbod aan. Ons enthousiast en geëngageerd team helpt je om een erkend certificaat te behalen en je kansen in onze snel evoluerende samenleving te vergroten.


Wat willen wij?

Om de cursus Nederlands Tweede Taal een meerwaarde te geven, streven we ernaar om binnen ons aanbod relevante maatschappelijke en onderwijskundige evoluties weldoordacht op de voet te volgen. Daarom willen we ons lesmateriaal verder optimaliseren, zodat Nederlands nog vanzelfsprekender wordt voor onze cursisten. We differentiëren binnen onze klasgroepen om de betrokkenheid van en relevantie voor de cursist te verhogen, met materiaal en oefeningen die aansluiten bij de leefwereld van de cursist en de rol die zij of hij vervult in het dagelijkse leven (opvoeder, werkende, student, werkzoekende, consument, ...). Daarnaast bieden we een aantal belangrijke vaardigheden aan alle cursisten aan met het oog op algemene zelfredzaamheid binnen een Nederlandstalige omgeving, ook buiten de rol die ze doorgaans vervullen. Om zo veel mogelijk cursisten te kunnen bereiken, zetten we in op gecombineerd onderwijs.

We vinden het belangrijk om onze cursisten te ondersteunen in hun leerproces zonder hen te betuttelen. Een kritische ingesteldheid vormt ons inziens een meerwaarde bij het leerproces en daarbuiten. We beschouwen het ook als onze taak om onze cursisten op een volwassen en altijd respectvolle manier een correct beeld te geven van hun verwezenlijkingen en tekorten. Eventuele werkpunten kunnen aangepakt worden tijdens individuele remediërings- en/of logopediesessies. Samen met doorverwijzers en externe partners willen we ervoor zorgen dat iedere cursist zijn of haar loopbaan zo efficiënt mogelijk en naar eigen welbevinden kan uitbouwen. Daarbij zijn een degelijk afsprakenkader, een heldere communicatie en informatieverstrekking tussen alle betrokken partijen onontbeerlijk. Zo willen we vermijden dat de cursist als een speelbal van de ene naar de andere aanbodverstrekker gekaatst wordt. Om onze doelstellingen te bereiken is een krachtige leeromgeving essentieel. Een vlot onthaal, verzorgde lokalen en moderne didactische hulpmiddelen zijn daarbij een minimumvoorwaarde. Leerkrachten en cursisten hebben vlot toegang tot multimedia. Bovenstaande visie weerspiegelt de manier waarop we aan de noden van de cursisten willen tegemoetkomen.