OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

NT2 troeven

Extra troeven

Logopedie

Al onze cursisten kunnen in samenspraak met hun leerkracht gratis logopediesessies volgen bij ons en op die manier aan hun uitspraak werken. Eén sessie duurt 25 minuten en wordt gegeven door een professionele logopediste met ervaring binnen Nederlands voor anderstaligen.

Remediëring

Cursisten die een tijdje afwezig zijn geweest of die het wat moeilijk hebben in de klas, kunnen gratis remediëringslessen volgen. Op die manier zorgen we voor optimale slaagkansen voor al onze cursisten.

Leerplatform

Iedere NT2-cursist krijgt toegang tot ons elektronisch leerplatform. Wie tijd en zin heeft, kan zijn of haar kennis van het Nederlands buiten de lessen optimaliseren.

Individuele trajectbegeleiding

Voor de start van je traject

Bij inschrijving geven onze administratieve medewerkers informatie over al onze cursussen. Ze zullen vragen wat je concrete wensen zijn: op welke momenten wil je les volgen, hoe vaak wil je wekelijks naar de les komen, wil je een algemeen traject volgen of heb je specifieke wensen of noden …?

Op basis van je antwoorden kiezen we samen het beste traject voor jou. We houden ook rekening met vragen van doorverwijzers (VDAB, OCMW, Inburgering, werkgever …).

Bij de start van je traject

Niveau 1
In het Huis van het Nederlands vertelde je waarom je Nederlands wil leren. Je leerkracht houdt rekening met deze informatie.

Vanaf niveau 2
Tijdens een van de eerste lessen zal je leerkracht je een vragenblad geven. Op dit blad noteer je de belangrijkste redenen om Nederlands te leren. Je leerkracht zal rekening houden met deze informatie.

Tijdens je traject

Je leerkracht zal je regelmatig opdrachten geven die passen bij je eigen interesses. De testen en taken die je maakt, zullen ook zo goed mogelijk inspelen op jouw noden.

Als je tijdens je traject problemen hebt (doordat je bv. enkele lessen gemist hebt of omdat je de leerstof moeilijk vindt), helpen onze remediëringsleerkrachten je. Je leerkracht kan je een afspraak geven voor één of meerdere sessies. Deze lessen zijn aanvullend op je cursus en zijn gratis.
Als je problemen hebt met uitspraak, dan kan onze logopediste je na afspraak gratis begeleiden.

In ons Open Leercentrum in Kortrijk ben je welkom om op de computer extra oefeningen Nederlands te maken. Het Open Leercentrum is elke dag open. Als je thuis (of ergens anders) een computer met internet hebt, dan kan je extra oefeningen maken op Google Classroom. Je leerkracht legt je uit hoe het werkt. Je leerkracht zal je tijdens de les vragen om na te denken over je eigen leervorderingen. De leerkracht zal je regelmatig vragen of jouw traject nog altijd het ideale traject is voor jou.
Bij twijfel kan je langsgaan bij één van onze trajectbegeleiders. Zij zullen de verschillende opties in en buiten ons centrum samen met jou bekijken.
Als je door persoonlijke omstandigheden je traject moet onderbreken, nemen we na een tijdje contact met jou op om te vragen of je opnieuw wil starten.

Op het einde van je traject

Na het afwerken van jouw traject adviseren we je graag over verdere opleidingen, informele oefenkansen Nederlands, vrije tijd en werk.