OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Arabisch

Met meer dan 300 miljoen sprekers behoort Arabisch tot de wereldtalen.  Je kan ermee terecht in een uitgestrekte regio, van Marokko tot Oman. Op reis in deze regio kunnen een paar woordjes Arabisch letterlijk deuren openen.

Maar ook dichter bij huis kan je Arabisch gebruiken: misschien wilde je jouw Arabische buren begroeten in hun taal maar vond je de woorden niet. Of je komt vaak in contact met Arabischtalige nieuwkomers, en je wil hen verwelkomen met een paar woordjes Arabisch.

Het vertrekpunt van de cursus is Modern Standaardarabisch maar in de lessen is ook aandacht voor de diversiteit van de spreektalen. Je leert eenvoudige conversaties voeren, zoals jezelf voorstellen, een beschrijving geven van jouw huis, de weg vragen, drinken in het koffiehuis bestellen, een defect in de hotelkamer melden en nog heel wat meer.   

Daarnaast wordt het Arabisch alfabet stapsgewijs aangeleerd. Maar niet alleen de taal en het schrift zijn belangrijk, er is in deze cursus ook heel wat aandacht voor cultuur en actualiteit.