OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

ICT en programmeren

CVO Scala biedt meerdere programmeertalen aan.

 Zo kan je kiezen voor:

 • ICT Programmeren: Python developer (TKO)
 • Raspberry Pi programmeren met Python 
 • MicroPython voor microcontrollers (ESP32/ESP8266) 
 • JavaScript developer met Electron
 • C#.NET
 • PHP/Laravel web developer met MySQL/MariaDB
 • PHP MySQL

C#.NET 1 (Start to program)

Eén van de meest gebruikte programmeertalen is C#.NET. In de eerste module begin je met de basis van het programmeren. Je maakt kennis met de verschillende soorten variabelen en de drie verwerkingsvormen (sequentieel, selectie en iteratie).

Je leert werken met de verschillende operatoren en leert gebruikmaken van de array’s en zelf-gedefinieerde functies. Tot slot leer je de gemaakte programma’s debuggen om de fouten op te sporen. Je krijgt veel voorbeelden en oefeningen.

Lees meer

C#.NET 2 (Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten)

In de tweede module van C#.NET bouw je de programmeertaal verder op. Je maakt kennis met de verschillende dialoogvensters van C#.NET. 

Je leert werken met sequentiële bestanden en voert hierop de voornaamste activiteiten uit. Nadien leer je werken met klassen en ten slotte maak je kennis met de databases. Hier ga je dieper in op het werken met SQL, het toevoegen, verwijderen, wijzigen, zoeken en sorteren van een datatabel van een database. 

Ook in deze module krijg je voorbeelden en oefeningen.

Lees meer

Arduino 1 (Start to program)

De Arduino (in het Italiaans ‘waardevolle vriend’) is een microprocessor die in een handpalm past en op een Raspberry Pi lijkt, maar veel meer poorten heeft om te communiceren met andere componenten (motoren, sensoren en LED's).

Arduino is het ideale 'brein' voor al je DIY-projecten. Geleidelijk aan leer je werken met deze krachtige microprocessor en de bijhorende componenten. 

Lees meer

Arduino 2 (Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten)

In deze module werken we aan meer geavanceerde projecten met Arduino, altijd op een zeer praktische manier.

Met behulp van een Arduino ontwerp je in deze module op zelfstandige basis diverse projecten:

 • dataloggers;
 • bibliotheken; 
 • data schrijven naar EEPROM/ SD kaart;
 • bluetooth-communicatie;
 • ethernet-communicatie;
 • een IoT-eindproject.

Dat kan individueel of in groepjes. Zo leren we van elkaar.

Lees meer

PHP/MySQL 1 (Start to program)

PHP is nog steeds een van de populairste programmeertalen die, in combinatie met een database zoals MySQL, gebruikt wordt voor het ontwikkelen van databasegestuurde webapplicaties. Met PHP en MySQL bouw je een dynamische webapplicatie op maat. In deze tweedelige cursus leer je stapsgewijs, aan de hand van praktische projecten, volledig databasegestuurde webapplicaties ontwikkelen in PHP met aanvullende webtechnologieën. Na dit eerste deel kan je vlot overweg met PHP. Je hebt een goed begrip en inzicht in hoe je webapplicaties opbouwt. Je kan zelf een eenvoudige webapplicatie met PHP maken en online zetten.

Lees meer

PHP/MySQL 2 (Databankbeheer)

Na dit tweede deel kan je een complexe webapplicatie met PHP zelfstandig bouwen. Je kan vlot overweg met het concept van objectgeoriënteerd programmeren waarmee je code gemakkelijker opnieuw gebruikt kan worden in andere projecten. Je kan complexe queries bouwen voor het bevragen van databases en de bekomen gegevens op de gepaste manier op een webpagina weergeven.

Lees meer

Raspberry Pi programmeren met Python 1 (Start to program)

Het succesverhaal van Raspberry Pi blijft duren. In tegenstelling tot een microcontroller zoals Arduino, is Raspberry Pi een volwaardige compacte computer, nauwelijks groter dan een credit card, veelzijdig, energiezuinig en goedkoop, ideaal om ‘Internet of Things’ (IoT) projecten mee te realiseren.

Op de Raspberry Pi draait een volwaardig besturingssysteem, vaak op Linux gebaseerd. In de cursus maken wij gebruik van Raspbian.

Om allerhande eigen projecten te realiseren moet je uiteraard Raspberry Pi kunnen programmeren. In deze cursus maak je gebruik van de populaire,veelzijdige en krachtige programmeertaal Python, aangevuld met webtechnologie. Terwijl je met Python leert programmeren, leer je aan de hand van verschillende praktische projecten de poorten van de Raspberry Pi sturen en uitlezen. Je maakt kennis met de eerste elektronische componenten.

Aan de hand van aanvullende opdrachten leer je een bestaand project uitbreiden naar de vereiste functionaliteit.

Lees meer

Raspberry Pi programmeren met Python 2 (Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten)

In het eerste deel heb je de mogelijkheden van de Raspberry Pi, het besturingssysteem Linux en Python leren kennen.

In dit deel, maken we eerst samen nog een aantal projecten van complexere aard die de basis vormen voor alle toekomstige projecten. Hierna heb je de nodig kennis en vaardigheden om een eigen project te realiseren.

Lees meer

Micropython voor microcontrollers 1 (Start to program)

MicroPython is ‘the new kid on the block’ voor het programmeren van microcontrollers. Het is in zijn korte bestaan uitgegroeid tot een zeer geliefde, populaire en volwaardige tool om microcontrollers mee te programmeren.

Wij geven in de cursus de voorkeur aan de ESP32. De ESP32-module kan je beschouwen als de geavanceerde tegenhanger van Arduino. Geavanceerd omdat de module standaard wifi, bluetooth, analoog-digitaal convertors en andere technologieën ondersteunt.
Door het beperkte geheugen van de microcontroller hebben we namelijk nood aan een compacte vorm van Python, namelijk MicroPython.

Aan de hand van praktische projecten leer je met MicroPython de GPIO-poorten sturen en uitlezen, van one-wire-technologie gebruik maken om sensoren uit te lezen, maar ook I2C en SPI in applicaties gebruiken of een analoog signaal omzetten in een digitaal met behulp van de standaard ingebouwde analoog-digitaal convertors.

Lees meer

Micropython voor microcontrollers 2 (Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten)

De ESP32-module is weldoordacht ontwikkeld. Zo ondersteunt de module verschillende energiezuinige modussen. Je maakt uitgebreid kennis met deze energiezuinige modussen en hoe je dit in een project kan implementeren. 

Tot slot realiseer je een eigen IoT-project met MicroPython en een microcontroller naar keuze.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • een eigen project plannen;
 • hardware en software bepalen om het project te realiseren;
 • het project uitwerken en structureren;
 • je project realiseren.
Lees meer

IoT-workshop met Raspberry Pi en ESP32 deel 1 (Start to program)

Heb je Raspberry Pi programmeren met Python en MicroPython voor microcontrollers succesvol doorlopen, en wil je nog meer doen met je Raspberry Pi en je ESP32? Hou je van een uitdaging? Dan is deze cursus precies voor jou.

In deze cursus realiseer je je gedroomde domotica, robotica of ander project. Je zet een uitgebreid server-client-netwerk op met de Raspberry Pi als centrale server, die enerzijds communiceert met verschillende ESP32-modules en anderzijds communiceert met de gebruiker.

Lees meer

IoT-workshop met Raspberry Pi en ESP32 deel 2 (Specifieke ontwikkelomgeving: eenvoudige functionaliteiten)

Op basis van al de kennis uit voorgaande modules realiseer je een eigen domotica, robotica, CNC of ander project.

Lees meer

ICT Programmeren

Met deze beroepsopleiding krijg je een goeie basis van het programmeren. Je leert er de basisprincipes van de werking van de computer, hoe je databases moet opmaken, de basis van het programmeren, verschillende functionaliteiten en gegevensbeheer- & beveiliging.

Lees meer