OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Auto

Klein Onderhoud Bandenmontage 1

In deze module wordt vooral aandacht besteed aan het uitvoeren van een beperkt onderhoud volgens de instructies van de constructeur en het vervangen van eenvoudige mechanische en elektrische onderdelen. Banden van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (< 3,5 ton) herstellen of vervangen, afwijkende slijtagepatronen interpreteren, wielen en banden demonteren, monteren en uitbalanceren.

Lees meer

Klein Onderhoud Bandenmontage 2 + basis metaal

De module omvat het verwijderen en terugplaatsen van grote gehelen of componenten van het voertuig. In deze module zal men vooral aandacht schenken aan het leren lezen van instructies van de constructeur en het aanleren van een goede werkmethode om mechanische en elektrische onderdelen alsook accessoires te verwijderen en te monteren.

Basis metaal: Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap.

Lees meer

Motoren 1

In deze module worden naast onderhoudsactiviteiten ook courante reparaties aan motoren van personen- en lichte bedrijfswagens uitgevoerd. Beperkte revisies aan het motorblok uitvoeren, onderdelen van in- en uitlaat onderhouden en werkzaamheden aan de koeling vormen de belangrijkste onderwerpen binnen deze module.

Lees meer

Motoren 2 + basis elektriciteit

In deze module worden naast onderhoudsactiviteiten ook specifieke reparaties aan motoren van personen- en lichte bedrijfswagens uitgevoerd.
Het controleren en afstellen van verbrandingsmotoren vormen de belangrijkste onderwerpen binnen deze module.

Basis elektriciteit : De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

Lees meer

Voertuigen 1

In deze module zal men versnellingsbakken en eindreducties van personen- en lichte bedrijfswagens onderhouden.

Lees meer

Voertuigen 2 + basis lassen

In deze module zal men de ophanging, stuurinrichting en remsystemen van personen- en lichte bedrijfswagens onderhouden.

Basis lassen: Deze module omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Het is de bedoeling dat men ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Veilig leren omgaan met de lastoestellen is hier van het grootste belang.

Lees meer

Motoren 1 (old timers) NIEUW!

In deze module wordt vooral aandacht besteed aan het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de motor volgens de instructies van de constructeur en het controleren en afstellen van verbrandingsmotoren.

Lees meer