OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

Maritieme opleiding dek

De opleiding Maritieme opleiding dek bereidt voor op het behalen van een opleidingscertificaat van aspirant officier - hoofd van de wacht; operationeel niveau (volgens STCW-Code, Chapter II, Section A-II/1).

Nautische wiskunde

In deze module worden de wiskundige basiscompetenties aangereikt die in andere modules van deze opleiding worden aangewend.

Lees meer

Nautisch Engels

In deze module wordt vehiculaire taal typisch voor de scheepsvaart aangebracht.

Lees meer

Zeemanschap

In deze module leert de cursist om te gaan met de diverse onderhoudstechnieken en middelen, noodzakelijk voor het onderhoud en het behoud van het schip: gaande van voorbereiding van oppervlakken en onderdelen, tot eigenschappen van verven en vetten en hun veiligheidsvereisten.

Lees meer

Scheepsveiligheid

In deze module maakt de cursist kennis met de verschillende aspecten van scheepsveiligheid.

Lees meer

EHBO en basis brandbestrijding

In deze module leert de cursist de basisvaardigheden m.b.t. brandbestrijding en eerste hulp bij ongevallen.

Lees meer

Scheepsbouw

Een zeeschip is een complexe structuur, zo licht mogelijk gebouwd, en ontworpen om toch veilig te blijven in de dikwijls vijandige omgeving die de zee is.

Lees meer

Operationele leiding en communicatie

In deze module leert de cursist de menselijke vaardigheden i.v.m. het nemen van beslissingen en de uitvoering ervan in teamverband die nodig zijn aan boord van een schip.

Lees meer

Kaartpassen & getijden

In deze module leert u meer over het werken met de zeekaart en de getijdetabellen – essentiёle vaardigheden voor zowel het plannen van een zeereis als het navigeren van het schip tijdens de reis. 

Bij navigeren  gaat het in deze module vooral om land- en zeemerken en het vermijden van gevaren en ondieptes. De cursist leert de principes van het veilig plannen van een route door effectief gebruik te maken van informatie uit de zeekaart en uit boekwerken voor de navigatie zoals zeilaanwijzingen, getijdetabellen en stroomatlassen. Ook relevante informatie uit digitale publicaties komt hier aan bod.

Lees meer

Technologie cargo

Lees meer