OPLEIDINGEN


ALGEMEEN

TALEN missie en visie

1. MISSIE
Professionaliteit staat centraal in de vakgroep Talen van het CVO 3 Hofsteden. We bieden het beste van onszelf en combineren onze didactische vaardigheden met klantvriendelijkheid. Zo brengen we elke cursist, wat zijn of haar achtergrond ook is, tot leerplezier en taalverwerving. Onze opleidingen zijn praktisch, leggen de nadruk op de gesproken taal, en wat je leert, kan je onmiddellijk gebruiken. Alle cursisten krijgen de kans om hun doel te bereiken en worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Wie onze klassen binnenstapt, komt terecht in een boeiend cultuurbad en gaat verrijkt terug de wereld in.


2. VISIE
We dragen kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling hoog in ons vaandel op alle niveaus binnen ons centrum (individueel, in de vakgroep en als centrum). We willen steeds beter worden. Dat doen we door nog meer samen te werken en elkaar beter te leren kennen, begrijpen, waarderen, begeleiden en evalueren. Leerkrachten en directie evalueren niet alleen elkaar, ze laten zich ook door de cursisten evalueren en houden rekening met hun opmerkingen. We blijven nascholingen volgen, innoveren en vergroten daardoor voortdurend onze didactische competentie. We gebruiken ons elektronisch leerplatform en diverse audiovisuele leermiddelen. Die middelen helpen ons te differentiëren en een waaier van werkvormen aan te bieden. We stimuleren de cursisten om hun eigen leerproces en evaluatie in handen te nemen. De leerkrachten gebruiken uniforme cursussen, efficiënte standaarden en dataverwerking om de cursisten te begeleiden en op een objectieve manier te evalueren. De school investeert in up-to-date technologie en infrastructuur voor de vakgroep Talen. Binnen de vakgroep krijgen de leerkrachten de omkadering, de ondersteuning en het vertrouwen om aanvullend lesmateriaal van hoge kwaliteit te ontwikkelen zodat we volledig beantwoorden aan de doelstellingen van de leerplannen en het Europese referentiekader.
We streven naar een ruim aanbod, zowel in de lengte als in de breedte. Liefst bieden we voor elke taal het volledige structuurschema aan in verschillende lesplaatsen. Met onze ambitie en inzet halen we aarzelende cursisten over de streep. Overtuigende folders en enthousiaste leerkrachten laten er geen twijfel over bestaan: wie talen wil leren, komt naar CVO 3 Hofsteden.