CURSUS

Arabisch 3

Vakgebied Talen / Opleiding Arabisch

Wat leer je in deze cursus?

Arabisch 3 is een blended cursus: je volgt elke week 2 lesuren contactonderwijs in de klas en je oefent in de loop van de week 1 uur zelfstandig op het leerplatform op jouw tempo. De online oefeningen bereiden je voor op de contactles of grijpen terug naar wat in de les aan bod was gekomen. Je oefent de taal twee keer per week: zo bereik je betere resultaten.

Voorkennis

Om in te stappen in Arabisch 3 heb je een deelcertificaat van Arabisch 2 nodig.

Heb je geen deelcertificaat van Arabisch 2?
Aan de hand van een niveautest kan je worden vrijgesteld van Arabisch 2.

De officiële naam van deze module is Waystage 1 of 1.3. In het Europees referentiekader is dit niveau A2.

Meer info?

Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Stuur een mailtje naar talen@cvoscala.be

Vrijstellingsproeven

Heb je al voorkennis en wil je een vrijstellingsproef afleggen voor een of meerdere modules? Registreer je via dit formulier en dan leggen we een afspraak vast.

Officieel certificaat

Onze taalmodules zijn erkend door het departement onderwijs en zijn gekoppeld aan de niveaus van het Europees Referentiekader (ERK). Na het behalen van de doelstellingen krijg je een officieel (deel)certificaat dat een belangrijke troef kan zijn op de arbeidsmarkt.

Activiteiten

Talen in CVO Scala is meer dan les alleen. De taalleerkrachten van CVO Scala nemen hun cursisten regelmatig mee op (online) uitstap. Daarnaast organiseren we culturele avonden, spelavonden, voordrachten …

Praktische info - materiaal

Wil je weten met welk handboek we werken in de cursus van je keuze? Hier vind je meer info.

Vlaams opleidingsverlof (VOV) en opleidingscheques (OC's)

Vlaams opleidingsverlof (VOV) en opleidingscheques (OC's) zijn enkel mogelijk voor Frans (van niveau 1 tot en met niveau 6), Engels (van niveau 1 tot en met niveau 6) en Duits (van niveau 1 tot en met niveau 6). Andere talen en andere niveaus komen niet in aanmerking. Meer info vind je hier.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten, cursussen en nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!